Subsidie voor het project ‘The Library of Leufstabruk’

Het Riksbankens Jubileumfond, de Zweedse organisatie die subsidies toekent aan onderzoekers en projecten in de sociale wetenschappen, de geesteswetenschappen en de digital humanities, heeft de door ons gevraagde subsidie toegekend aan het project ‘The library of Leufstabruk’. 

Het project The Library of Leufstabruk is een samenwerking tussen de Universiteitsbibliotheek Uppsala en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag die is opgezet om de achttiende-eeuwse bibliotheek op het landgoed Leufsta beter te ontsluiten voor onderzoek en publiek. Concreet betekent dit dat de collectie ontsloten zal worden in de relevante Zweedse en Nederlandse databases als ProBok (boekbanden en provenances), Alvin (erfgoed) en uiteraard de Short-Title Catalogue, Netherlands (Nederlandse bibliografie tot 1801).

 

De bibliotheek van Leufsta is in de achttiende eeuw opgebouwd door de Zweeds-Nederlandse Baron, industrieel en entomoloog Charles De Geer (1720-1778) en zijn zoon de politicus Charles De Geer (1747–1805). De collectie bestaat uit zo’n 8500 banden op alle mogelijke gebieden van wetenschap en literatuur. Vader Charles De Geer bracht zijn jeugd door op kasteel Rijnhuizen aan de Vecht en was goed ingevoerd in de boekenmarkt in de Republiek. Terug in Zweden bestelde hij jarenlang boeken bij de Leidse boekhandelaren Samuel en Johannes Luchtmans.

Uit verkennend onderzoek dat ik voor mijn masterscriptie heb uitgevoerd, kwam reeds naar voren dat er duizenden ‘Nederlandse’ boeken in Leufsta zijn te vinden. Een substantieel deel daarvan is niet in Nederlandse bibliotheken te vinden en nog niet opgenomen in de nationale bibliografie. Het project loopt van 2018 tot 2020 en binnen deze termijn zullen de unieke boeken ook gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld worden.

Leufsta BibliotheekLeufsta Bibliotheek

 

 

%d bloggers like this: