Seminar Historia Naturalis Brasiliae

Van woensdag 12 tot vrijdag 14 oktober vond op de Universiteit van Leiden het seminar Historia Naturalis Brasiliae plaats. Drie dagen lang werd het gelijknamige boek dat in 1648 verscheen in een uitgave van Franciscus Hackius en Lowijs (III) Elzevier vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines beschouwd. Samen met Jeroen Bos verzorgde ik een presentatie over de boekhistorische aspecten van het boek. In een door ons opgezette census zijn tweehonderd bewaard gebleven exemplaren van het boek gevonden. Hierbij elf gekleurde exemplaren, dat zijn er liefst vijf meer dan er genoemd werden door Boeseman en Whitehead in 1989. Een nader onderzoek naar de initiële verspreiding en receptie van het boek kan nieuw inzicht bieden in de invloed van de Historia Naturalis Brasiliae in verschillende wetenschapsgebieden.

 

Title-page HNB
Title-page of one of the colored copies

 

Historia Naturalis Brasiliae is de eerste omvattende historische, biologische en culturele en geografische beschrijving van Brazilië. De opdracht werd gegeven door Johan Maurits von Nassau-Siegen die tussen 1637 en 1644 gouverneur was van Nederlands-Brazilië. Onder zijn bewind brachten schilders als Frans Post en Albert Eckhout het land en de natuur in kaart. Willem Piso, lijfarts van Johan Maurits, en Georg Markgraf beschreven de flora en fauna van het land. Voor zeker een eeuw was de Historia Naturalis Brasiliae de belangrijkste ingang tot de Braziliaanse natuur en de tropische geneeskunde.

 

Presentation at the seminar Histoira Naturalis Brasiliae
Presentation at the seminar Histoira Naturalis Brasiliae
%d bloggers like this: