Publicatie artikel ‘How many roads?’

Bij de Universiteit van Uppsala is de congresbundel Bevara för framtiden verschenen, met daarin van mijn hand de bijdrage ‘How many roads? Chasing books for the national bibliography of the Netherlands’. De bundel is de weerslag van een serie van drie congressen die in 2014 en 2015 in Zweden werden georganiseerd over de verschillende aspecten van het werken met bijzondere collecties. Het eerste congres stond in het teken van vroegmoderne genres, daarna volgde een congres over oorlogsbuit, met in oktober 2015 ter afsluiting internationale perspectieven.

Het artikel How many roads? gaat in op de achtergrond van mijn werk als bibliograaf voor de Short-Title Catalogue, Netherlands in Zweden. Voorts bevat de bundel onder meer artikelen van Kristian Jensen over het digitaliseren van erfgoedcollecties, van Emma Hagström Molin over de 17e-eeuwse oorlogsbuit in de collecties van Uppsala, en van Ulf Göranson over Hugo Grotius. Het boek is keurig verzorg uitgegeven onder redactie van Peter Sjökvist, de tekst is online beschikbaar.

bevaraforframtiden

%d bloggers like this: